IMVU Information

Laatst bijgewerkt op: August 17, 2015

IMVU-beleid voor de classificatie van ingediende virtuele goederen

The purpose of this policy is to lay out a framework for acceptable virtual goods, submitted and/or either sold or distributed via the IMVU catalog. The policy is intended to help Content Creators who create and submit virtual goods for our catalog. This policy does not cover user behavior with or without goods, in any of IMVU's social mediums. Specifically, this policy does not apply to avatar images, photos, interest panels, pulse updates, forum posts, taglines, in-room chat, or messages. Please refer to the IMVU Community Guidelines for any user behavior and non-product content policies. Rating standards apply differently to virtual products that a IMVU customer may consume via his/her avatar versus content he/she may view or refer to. As an example, a virtual cigarette is not a product that can be purchased in IMVU's shop by general audiences, however viewing a photo of someone smoking a cigarette is okay for our 13+ audience. Our 18+ audience may also share a photo of someone smoking.

Het begrip virtuele goederen wordt in de context van dit beleid als volgt gedefinieerd: ieder product dat bij de IMVU-catalogus voor distributie of verkoop is ingediend door een bepaalde partij (IMVU of een andere partij) en dat kan worden gebruikt in een of meer van de sociale kanalen van IMVU, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: 3D-objecten, 2D-objecten, netten, houdingen/animaties, patronen, geluiden, services, interactieve spellen, objecten met meerdere toestanden (3D en 2D), gadgets/widgets, streaming objecten (outfits, collecties enz.), vooraf georganiseerde belevenissen of iedere combinatie van de hiervoor genoemde items (bijv. een 3D-object + houding + patroon). Virtuele goederen en productpagina's die deze virtuele goederen verhandelen, moeten aan dezelfde norm voldoen.

IMVU is een grote, wereldwijde gemeenschap die bestaat uit gebruikers van 13 jaar en ouder van alle rassen, nationaliteiten en achtergronden. Omdat de gemeenschap zo gevarieerd is, volgt IMVU een gedetailleerd proces voor de beoordeling van virtuele goederen. Dit is nodig om in te spelen op de behoeften van uiteenlopende gebruikers, rekening te houden met verschillende leeftijdsgroepen, culturen en wetten, en de best mogelijke gebruikerservaring te bieden. Het beleid van IMVU heeft daarom de volgende doelen:

 1. Virtuele goederen, die voor distributie worden ingediend bij de catalogus van IMVU, onderverdelen in drie duidelijke, gesegmenteerde categorieën.
 2. De bedrijfsactiviteiten van IMVU beperken tot de eerste twee categorieën, Algemeen publiek (AP) en Alleen toegangspas (ATP), waarbij de categorie ATP is beperkt tot gebruikers die een toegangspas aanschaffen.
 3. Richtlijnen geven voor de merchandising en dekking van goederen – en niet gedrag

De belangrijkste onderdelen van dit beleid zijn:

 • Classificaties en categorieën
 • Merchandising
 • Dekking
 • Muziek en diversen

Classificaties en categorieën

Inhoud klasseren in drie categorieën

IMVU werkt met een productclassificatiesysteem om items die acceptabel zijn voor alle gebruikers, te onderscheiden van items die alleen voor een volwassen publiek geschikt zijn. We definiëren ook items die volgens IMVU voor ieder publiek onaanvaardbaar zijn.

Onze drie classificatiecategorieën zijn:

 • Algemeen publiek (AP)
 • Alleen Access Pass (AP)
 • Ongeschikt voor IMVU (OVI)

Het IMVU-beleid voor de classificatie van virtuele goederen streeft naar duidelijke richtlijnen tussen categorieën, maar net zoals bij elk beleid, is het onmogelijk om dit te doen zonder dat het onenigheid zal opwekken. Een flexibile houding is dan ook noodzakelijk voor de duurzaamheid van dit beleid. Naar onze mening maakt dit beleid het mogelijk voor IMVU en haar gemeenschap zich uit te drukken binnen de normen van de huidige mondiale samenleving en komt het zo goed mogelijk tegemoet aan de behoeften omtrent virtuele producten. Als u, als IMVU Creator, een product indient bij de catalogus, neem dan de in dit beleid gestelde regels serieus. Respecteer de geest waarin ze zijn gemaakt en maak geen inhoud die opzettelijk grijze gebieden aanboort of de grenzen van de classificatierichtlijnen test. IMVU ondersteunt geen gewelddadige, beledigende, intimiderende of seksueel expliciete inhoud. Als uw producten van deze strekking zijn, vragen wij u ze niet in te dienen.

Classificatiebenamingen

We gebruiken de volgende classificatiebenamingen en -categorieën:

 • Algemeen publiek (AP) - Goederen die beschikbaar zijn voor alle gebruikers. Gebruikers moeten 13 jaar of ouder zijn, zoals uiteengezet in de IMVU TOS.
 • Alleen toegangspas (ATP) - Goederen die alleen beschikbaar zijn voor gebruikers van 18 jaar of ouder die een toegangspas hebben aangeschaft. De toegangspas is alleen beschikbaar voor gebruikers van 18 jaar of ouder, ongeacht of ze toestemming van hun ouders hebben.
 • Ongeschikt voor IMVU (OVI) - OVI-goederen zijn nergens op de website van IMVU beschikbaar en kunnen op geen enkel sociaal platform van IMVU worden gebruikt.

Toelichting op classificaties

In het classificatiebeleid van IMVU wordt aan virtuele goederen een categorie toegewezen op grond van de mate waarin deze in een of meer van de volgende categorieën passen. Het is mogelijk dat een item in meerdere categorieën past. Als een item daarom in een van de APO- of UFI-categorieën valt, wordt het geklasseerd als APO of UFI, ongeacht de andere kenmerken. Het classificatiesysteem is gebaseerd op de huidige maatschappelijke normen en weerspiegelt de maatstaven voor op ruime schaal gebruikte inhoud via films, tv-shows, video games en digitale apps.

Categorisatie van virtuele goederen

Classificatie Algemeen Publiek GA Alleen Access Pass Ongeschikt voor IMVU
Geschikte inhoudscategorieën
 • Geweld in stripvorm
 • Milde godslastering
 • Afbeeldingen van bloed in cartoonvorm
 • Lichaamswijzigingen
 • Komisch kattenkwaad
 • Wrede humor
 • Niet-realistisch geweld
 • Licht geweld
 • Romantische inhoud
 • Teksten over en visuele verwijzingen naar marihuana, tabak en alcohol
 • Buitensporige en realistische afbeeldingen van bloed/geweld/gestold bloed
 • Volwassen humor
 • Volledige naaktheid
 • Sterke godslastering
 • Seksueel getinte onderwerpen
 • Gebruik van tabak, alcohol en marihuana
 • Materiaal met copyright/handelsmerken
 • Wreedheid tegen dieren
 • Discriminerende producten
 • Drugs en attributen met uitzondering van marihuana
 • Kwaadaardigheid tegen minderjarigen
 • Haatverwekkende producten
 • Hevig geweld
 • Kwaadaardige inhoud
 • Persoonlijke gegevens
 • Seksueel geweld
 • Sterk seksuele inhoud inclusief afbeeldingen van seksuele opwinding en geslachtsdelen in opgewonden toestand
 • Zelfmoord
 • Wedden

Definities van subcategorieën van inhoud

Algemeen publiek (AP)

 • Bloed (AP) - Voorstellingen van bloed (niet-geanimeerd)
 • Lichaamswijzigingen (AP) - Alle wijzigingen van de fysieke vorm van een avatar (bijv. robotarmen, tatouages, piercings enz.).
 • Geweld in stripvorm (AP) - Gewelddadige handelingen in situaties of met personages in stripvorm. Geweld waarbij een personage na afloop van de betreffende handeling ongedeerd is, kan daarbij zijn inbegrepen.
 • Komisch kattenkwaad (AP) - Afbeeldingen of dialogen met grove of schuine humor.
 • Wrede humor (AP) - Beschrijvingen of dialogen met vulgaire grappen, inclusief 'onderbroekenhumor' en milde seksuele verwijzingen.
 • Niet-realistisch geweld (AP) - Gewelddadige handelingen van niet-realistische aard met niet-menselijke personages in situaties die eenvoudig van de werkelijkheid zijn te onderscheiden.
 • Gaming (AP) - Gebruikers kunnen een spel spelen (inclusief kansspelen) zonder te gokken of echt of virtueel geld in te zetten.
 • Licht geweld (AP) - Virtuele goederen met personages in enigszins onveilige en/of gewelddadige situaties. Kan ook realistische wapens omvatten die niet worden gebruikt tegen andere avatars of die niet duidelijk bedoeld zijn om agressief letsel aan andere avatars toe te brengen.
 • Milde godslastering (GA) - Seksueel getinte termen ("f" woorden).
 • Romantische inhoud (GA) - Romantisch situaties, houdingen, acties.
 • Marijuana, tobacco, and alcohol references (GA) - Names of marijuana, tobacco and alcohol products and photos of such products.

Alleen Access Pass (AP)

 • Alcohol, Tobacco, and Marijuana Use (APO) - Products that allow avatars to smoke tobacco and marijuana or consume alcoholic beverages that are clearly labeled as such. If a product allows someone to mimic smoking and drinking then it is considered APO.
 • Vloeiend en gestold bloed (ATP) - Afbeeldingen van excessief veel/nodeloos bloed of de verminking van lichaamsdelen.
 • Naaktheid (APO) - Virtuele goederen met volledige of gedeeltelijke naaktheid, met inbegrip van naakte mensen, naakte avatars of skins en/of producten (transparant of anderszins) waarin minder bedekt is dan voorgeschreven in de volgende GA-richtlijnen voor minimale bedekking. Afbeeldingen van onbedekte vrouwenborsten en mannelijke of vrouwelijke genitaliën in niet-opgewonden toestand maken deel uit van deze categorie. Producten die kunnen voldoen aan de richtlijnen voor minimale bedekking, maar die als gevolg van verbeteringen/ uitbreidingen van lichamen en lichaamsdelen van avatars het gevoel van naaktheid weergeven, vallen ook onder deze categorie.
 • Profanity (APO) - Obscene, lewd, sexually crude or abusive language. Products that include such content in them - voiceboxes, images on clothing fall into this category.
 • Thema's (APO) - verwijzingen naar en/of afbeeldingen van matig of sterk seksueel getinte onderwerpen. Dit omvat alle doorschijnende/transparante lingerie en onderkleding, zelfs als deze voldoen aan de richtlijnen voor bedekking. Intieme houdingen van avatars, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, houdingen met gespreide benen, worden geklasseerd als Access Pass Only tenzij ze seksuele afbeeldingen bevatten en/of seksueel expliciet zijn. In dat geval worden ze geklasseerd als UFI. Indien een avatar via een product seksuele handelingen kan nabootsen (geen geslachtsgemeenschap), dan valt dit ook in deze categorie.

Ongeschikt voor IMVU (OVI)

 • Overtreding van copyright/handelsmerken (UFI) - Klik hier voor meer informatie over schendingen van handelsmerken en het copyrightbeleid van IMVU (DMCA).
 • Wreedheid tegen dieren (UFI) - Iedere handeling, afbeelding of suggestie van extreem geweld tegen/seks met dieren.
 • Discriminerende inhoud (UFI) - Alles wat openlijk treiterend, vernederend, intimiderend of haatdragend is tegen een persoon of groep personen op grond van godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd, nationaliteit, leefstijl of handicap. Producten die dergelijke inhoud bevatten zoals voice boxes afbeeldingen op kleding of meubels etc vallen ook onder deze categorie.
 • Drugsgebruik (UFI) - Producten waarmee een avatar kan nabootsen dat hij/ zij illegale drugs gebruikt of maakt (met uitzondering van marihuana / pot) vallen onder deze categorie.
 • Kwaadaardigheid tegen minderjarigen (OVI) - Iedere handeling, afbeelding of suggestie van geweld tegen of seks met minderjarigen (iedereen onder de 18).
 • Haatverwekkende producten (UFI) - Virtuele goederen die kenmerken voorstellen, propageren, adverteren of anderszins ondersteunen van haatzaaiende en terroristische organisaties (zoals neonazi's, de Ku-Klux-Klan, IS, bendes) of de onderdrukking van een ras of etniciteit symboliseren (zoals confederale vlaggen).
 • Kwaadaardige inhoud (UFI) - Alle virtuele goederen die zijn gemaakt om een andere gebruiker opzettelijk of anderszins te belasteren of de gebruikerservaring aan te tasten. Dit geldt ook voor producten waarvan de totale afleiding groter is dan 8 Megabytes. Hieronder vallen ook producten met knipperende/ stroboscopische effect die lichtflitsgevoelige epilepsie (PSE) uitlokt.
 • Naaktheid: seksueel geprikkelde genitaliën (UFI) - Voorstellingen van genitaliën in opgewonden toestand en/of niet-realistische of overdreven gedetailleerde genitaliën.
 • Persoonlijke gegevens (OVI) - Alles wat persoonlijke of herkenbare gegevens bevat over een andere, echt bestaande persoon.
 • Seksueel geweld (OVI) - Iedere handeling, voorstelling, aanbeveling of suggestie van verkrachting of andere gewelddadige seksuele handelingen zonder wederzijdse instemming.
 • Sterk seksueel getinte inhoud (OVI) - Grafische verwijzingen naar en/of voorstellingen van seksuele handelingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, penetratie/geslachtsgemeenschap en/of orale seks met of zonder een andere avatar of een ander object. Deze categorie omvat bovendien seksspeeltjes en/of -hulpmiddelen.
 • Zelfmoord (OVI) - Iedere handeling, voorstelling, aanbeveling of suggestie van zelfmoord.
 • Geweld (UFI) - Virtuele goederen die indringend geweld, verminking, zelfverminking, moord of andere extreem groteske beelden of handelingen vertolken.
 • Wedden (OVI) - Alle vormen van gokken of wedden met echt of virtueel geld. Dit is met inbegrip van URL's of referenties die leiden naar goksites buiten IMVU.com. Uitbetalingen die buiten IMVU worden uitgevoerd, zijn ook verboden.

Toewijzing en beoordeling van classificaties

In het huidige systeem worden categorieën toegewezen door de maker van de betreffende inhoud of door de klantenservice wanneer deze een gemarkeerd product controleert. Hoewel gebruikers kunnen bepalen of hun product AP of ATP is, moet u in gedachten houden dat wanneer een oorspronkelijk als AP geklasseerd product is gemarkeerd en door de klantenservice van IMVU (bij wijze van voorbeeld) wordt geklasseerd als ATP, het product wordt verborgen en/of wordt herbeoordeeld als ATP, tenzij IMVU en de oorspronkelijke maker het probleem kunnen oplossen. De classificatie van virtuele goederen is alleen van toepassing op een voltooid product dat bij de catalogus is ingediend (deze bevat, maar is niet beperkt tot, het product zelf, de volledige inhoud van de informatiepagina van het product en de catalogusfoto van het product). De indiener van het uiteindelijke product is ervoor verantwoordelijk het classificatiebeleid na te leven en alle door IMVU of andere gebruikers geconstateerde problemen te regelen.

De uiteindelijke classificatie van een product hangt af van de kenmerken van het betreffende product en de subcategorieën waarin die kenmerken vallen. Het is dus mogelijk dat een product tegelijk AP en ATP is, maar uiteindelijk kan er maar één klassering worden toegepast. Als er op een product meerdere subcategorieën van toepassing zijn en het product daarom meerdere klasseringen heeft, wordt de meest restrictieve categorie toegepast: als een product zowel ATP als AP is, wordt het product geklasseerd als ATP. Als een product OVI en ATP en/of AP is, wordt het product geklasseerd als OVI.

Laten we dit met twee voorbeelden illustreren.

Voorbeeld 1: Oorspronkelijk object gemaakt met alleen AP-onderdelen van één maker.

Zoals geïllustreerd in het voorbeeld hierna, kiest maker Bob in stap 1 drie objecten (A, B en C). Hij heeft al deze objecten zelf gemaakt. In stap 2 voegt hij ze samen tot een voltooid object (D). Vervolgens dient hij in stap 3 het object D in bij de catalogus. Omdat object A een zetelknooppunt (AP) is, object B een vleesnetwerk (AP) en object C een effen blauw patroon (AP), klasseert hij dit item als AP aangezien geen van de afzonderlijke items of het gehele item onder een van de ATP-subcategorieën valt.

Voorbeeld 2: Object gemaakt met onderdelen van drie makers

Laten we dezelfde illustratie als hiervoor voor dit voorbeeld gebruiken. Maker Bob wil een object D (een barscène) maken. Hij kiest daarvoor object A van Suzy (een kamer, AP), object B van Jack (een toog, AP) en object C van Mark (een bierblikje met het opschrift 'Bier', ATP). De objecten A en B van Suzy en Jack zijn geklasseerd als AP. Het object van Mark (C) is geklasseerd als ATP (omdat het behoort tot de categorie Alcoholgebruik en verwijzingen daarnaar). Nadat Bob de onderdelen heeft samengevoegd tot Object D, wil hij het product indienen. Bob weet dat zijn product een ATP-object bevat omdat hij object C niet heeft gewijzigd om het AP te maken. Daarom heeft de klassering van object C (ATP) voorrang boven de klasseringen van A en B (beide AP) en wordt het eindproduct (een barscène) geklasseerd als ATP.

Houdingen als product

Een houding is een product en is daarom onderhevig aan dezelfde regels als ieder ander product. Als de houding bijvoorbeeld bestaat uit handen schudden, wordt deze geklasseerd als AP. Als het gaat om geslachtsverkeer, wordt deze geklasseerd als OVI

Zoals gedefinieerd aan het begin van dit document, zijn houdingen op zichzelf genomen virtuele goederen. Als een houding wordt gecombineerd met een ander product, zijn dezelfde regels van toepassing als beschreven in het gedeelte 'Toewijzing en bepaling van categorieën'. De uiteindelijke categorie van het gecombineerde object is alles wat van belang is.

Als je bijvoorbeeld een handen schudden-houding kiest en deze toevoegt aan een zetelknooppunt op een divan, zijn de houding en de divan beide AP. Het eindproduct Divan + Animatie is daarom AP. Als je een bed (AP) kiest en daaraan een geslachtsverkeer-houding (OVI) toevoegt, dan is het eindproduct Bed + Houding OVI, terwijl het bed zelf AP blijft.

Merchandising

Gedrag voor merchandising

Alle producten moeten een pagina met productinformatie hebben om het product te kunnen verhandelen, ongeacht of het product verborgen is. Pagina's met productinformatie moeten ook voldoen aan de regels beschreven in dit beleid voor virtuele goederen. Ter wille van de duidelijkheid wordt alles op de pagina met productinformatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de beschrijving van het product, alle afbeeldingen, trefwoorden en het product zelf, beschouwd als een onderdeel van het product en is dit dus van invloed op de klassering van een product. Een product verhandelen omvat, zonder beperkt te zijn tot: de productnaam, een beschrijving, categorie, pictogram en labels. De belangrijkste manier om een product te verhandelen is de pagina met productinformatie.

Voor de verhandeling van producten moeten altijd dezelfde regels worden nageleefd als voor de productcategorie en klasse waaraan een product is toegewezen. Dit betekent dat ieder AP-product alleen een productnaam, een productpagina en labels kan hebben die de AP-klassering en -categorieën respecteren. Op dezelfde manier mogen ATP-items alleen inhoud bevatten die geschikt is voor AP of ATP. Een productpagina mag geen OVI-inhoud bevatten, ongeacht of de pagina AP of ATP is.

Voorbeelden:

Een productpagina voor een gewone stoel, die is geklasseerd als AP, is aanvaardbaar als: de titel ervan 'Stoel' is, het cataloguspictogram een foto van de stoel is en de beschrijving vermeldt 'Dit is een stoel om op te zitten'. Een dergelijke productpagina is AP en aanvaardbaar.

Een productpagina voor een eenvoudige stoel, die is geklasseerd als GA, is onaanvaardbaar als deze de naam 'Stoel' heeft, het cataloguspictogram een foto van de stoel is, de beschrijving aangeeft 'Dit is een stoel om crack-cocaïne te roken' en de labels stoel, blauw, crack-cocaïne zijn. Deze productpagina en labels zouden worden geklasseerd als UFI (vanwege de verwijzing naar drugs), zodat het product en de productpagina zouden worden geklasseerd als UFI.

Duidelijke bedoeling en combinatie van producten

Als items die bij de catalogus worden ingediend strijdig zijn met dit beleid, kan er een boete worden opgelegd, ongeacht of de overtreding schuilt in de productbeschrijving, de geleverde afbeeldingen of de combinatie met andere items. Combinatieproducten, producten die zijn opgesplitst in onderdelen en als zodanig worden gedistribueerd, met de bedoeling ze opnieuw samen te voegen, en producten met 'verborgen kenmerken', kunnen strijdig zijn met de IMVU TOS of dit beleid, tenzij alle volgende constateringen waar zijn:

 • Er is een duidelijk, legitiem en normaal gebruik van elk afzonderlijk product dat niet strijdig is met de TOS of dit beleid.
 • Het primaire of normale gebruik van het afzonderlijke product is niet strijdig met de TOS.
 • De geleverde productbeschrijving en afbeeldingen suggereren geen overtredingen van de TOS of dit beleid, en de verborgen kenmerken zijn niet strijdig met de TOS of dit beleid.
 • Elk afzonderlijk product is juist geklasseerd.
 • Het volledige, samengestelde product is niet strijdig met de TOS of dit beleid.

Hoewel de combinatie van items door derden buiten de macht van de oorspronkelijke maker ligt, worden alle partijen verantwoordelijk gehouden als de combinatie van producten duidelijk kwade bedoelingen impliceert.

Bijvoorbeeld: iemand maakt een drie meter hoog standbeeld van een fallus en splitst dit standbeeld vervolgens op in vijf betekenisloze blokken. Elk blok wordt ingediend als een afzonderlijk product, dat wordt geklasseerd als Algemeen publiek. Wanneer echter alle afzonderlijke producten worden samengevoegd, ontstaat er een fallus (het oorspronkelijke product). De resulterende productcombinatie is ongeschikt voor een algemeen publiek, zodat de bedoeling kwaadaardig is. Daarom worden in dit geval de afzonderlijke producten opnieuw gecontroleerd en herbeoordeeld, en wordt de maker volgens de TOS verantwoordelijk gehouden.

Gecombineerde woorden

Terwijl bepaalde woorden hiervoor zijn geïdentificeerd als NIET ATP, kan een combinatie van woorden leiden tot een klassering als ATP. Verder moeten alle woordcombinaties voldoen aan de IMVU TOS.

Toelichting op problemen met een 'product' versus problemen met een 'productbeschrijving'.

Een product kan op verschillende manieren niet geschikt zijn voor klassering als Algemeen publiek. Als virtuele goederen een van de elementen bevatten die worden genoemd in het gedeelte ATP/OVI hiervoor, wordt het product geklasseerd als niet-Algemeen publiek, ongeacht de andere kenmerken.

Zelfs echter als het feitelijke product voldoet aan de criteria voor Algemeen publiek, kan het toch worden gemarkeerd als ongeschikt voor Algemeen publiek om redenen die bestaan uit het volgende, zonder daartoe beperkt te zijn: ongeschikte inhoud in de catalogusafbeelding van het product, de naam van het product en/of de beschrijving van het product.

Als u bijvoorbeeld een huidtint wilt verkopen is het *NIET OK* een foto weer te geven van een naakte avatar en tegelijkertijd aan te geven dat het product Algemeen publiek is. In plaats daarvan moet u de richtlijnen voor minimale bedekking volgen en een avatar weergeven die enerzijds voldoende bedekt is, en anderzijds uw product duidelijk laat zien.

Op dezelfde manier mag er op een productpagina niet een AP-item worden getoond, dat vervolgens op de markt wordt gebracht met een taalgebruik dat niet geschikt is voor een Algemeen publiek.

Het bikinitopje en het bikinibroekje van IMVU kan u helpen producten zoals huidtinten goed weer te geven

Minimumbedekking

Bij IMVU vinden we dat bedekking even belangrijk is als het gemaakte type product. Ongeacht of u een 3D-object maakt (net, eindproduct, animatie enz.) voor gebruik met een avatar of een 2D-object (sticker), voor alle afbeeldingen van een avatar, mens, dier enz. moeten dezelfde bedekkingsrichtlijnen en klasseringscategorieën worden aangehouden.

In de afbeeldingen hierna wordt de minimumbedekking van inhoud voor Algemeen publiek gedefinieerd voor vrouwelijke en mannelijke avatars. Ieder artikel dat kleding voorstelt (lingerie, ondergoed, shirts, strandkleding enz.), moet voldoen aan de richtlijn voor bedekking. Als u een item wilt klasseren als 100% AP, dan moet het 100% ondoorzichtig zijn (dus NIET doorschijnend of transparant).

Algemeen publiek-items moeten de rood gemarkeerde gebieden bedekken in de volgende illustraties. Verder moeten AP-kledingitems de hierna getoonde rode gebieden bedekken op een manier die algemeen aanvaardbaar is voor het AP-publiek van IMVU (d.w.z. geen tepelplakkers).

Klik hier om de huidproducten met minimumbedekking te ontvangen - GRATIS

IMVU levert ook patronen waarmee u eenvoudig kunt zien of uw product voldoet aan de richtlijnen voor minimale bedekking. Hierna volgen koppelingen naar de huid-PSD en gecomprimeerde JPG-bestanden. U kunt deze patronen gebruiken in de previewer om uw product te testen voordat u het bij de IMVU-catalogus indient.


PSD met huidtint voor minimale bedekking bij vrouwen


PSD met huidtint voor minimale bedekking bij mannen

Er zijn manieren om deze aanpak voor 'minimumbedekking' te omzeilen. Beschouw de afwezigheid van rood of oranje daarom niet als een goedkeuring voor Algemeen publiek. Uw producten, catalogusafbeeldingen van producten, productbeschrijvingen, productnamen en avatarfoto's moeten ook voldoen aan alle hiervoor opgesomde criteria.

Minimale bedekking testen

Er is een animatie toegevoegd aan de messenger om beter te kunnen testen of aan de minimale bedekking wordt voldaan. Als u deze animatie wilt gebruiken, typt u *2111 gebruiken in de messenger. Denk eraan dat de huid voor minimale bedekking en het te testen product moeten worden gedragen voordat u de animatie start.

Richtlijnen voor niet-geprikkelde genitaliën

Terwijl een product met geprikkelde lichaamsdelen Ongeschikt voor IMVU (OVI) is, zijn niet-geprikkelde genitaliën toegestaan voor Alleen toegangspas-producten. Niet-geprikkelde genitaliën van ongepaste grootte zijn echter niet toegestaan. Het heldergroene gedeelte in de afbeelding hierna illustreert de relatieve grootte die aanvaardbaar is voor niet-geprikkelde genitaliën.

Muziek en diversen

Informatie over muziek

De volgende informatie heeft betrekking op muziekgerelateerde producten.

OC Fair

Bij alle virtuele goederen waarin audio is opgenomen die niet afkomstig is van de IMVU Music Mix Service (met inbegrip van, maar niet beperkt tot: muziek, geluidseffecten, spraak), wordt de speelduur automatisch beperkt tot maximaal 20 seconden van het bronbestand. Van audio die afkomstig is van de IMVU Music Mix Service, wordt het bronbestand volledig afgespeeld.

Ieder product dat audio bevat (met inbegrip van, maar niet beperkt tot: muziek, geluidseffecten, spraak) die geen deel uitmaakt van de Music Mix Service van IMVU, moet, in ongewijzigde, duidelijk leesbare vorm, de volgende afwijzing bevatten op een opvallende plaats in de productbeschrijving OF op de pagina met productinformatie:

Dit product bevat audio die geen deel uitmaakt van de Music Mix Service van IMVU. De afspeelduur kan daarom beperkt zijn tot maximaal 20 seconden audio.

Lichtgevoelige epilepsie (PSE)

Producten die bij de catalogus worden ingediend mogen geen kenmerken hebben die lichtgevoelige epilepsie kunnen veroorzaken bij gebruikers die daaraan lijden. Items met de volgende kenmerken zijn in strijd met de VGP:

 • Flitsende afbeeldingen mogen niet sneller dan drie maal per seconde knipperen
 • Flitsende afbeeldingen mogen niet langer dan twee seconden worden weergegeven
 • Flitsende afbeeldingen moeten tussen elke reeks flitsen een pauze bevatten van ten minste twee seconden
 • Flitsende afbeeldingen mogen geen hoge luminositeit hebben (heldere of neonkleuren)
 • Flitsende afbeeldingen mogen geen heldere kleuren bevatten die worden afgewisseld met donker, en mogen geen lichte balken tegen een donkere achtergrond bevatten
 • Flitsende afbeeldingen mogen geen intens rode flitsen in combinatie met een andere kleur bevatten
 • Strepen, wervelingen en concentrische cirkels zouden niet meer dan 25% van de afbeelding mogen uitmaken Als u bezorgd bent over PSE (lichtgevoelige epilepsie), kunt u de Photosensitive Epilepsy Analysis Tool (PEAT) gebruiken om PSE-risico's in uw inhoud te bepalen voordat u deze bij de catalogus indient. U kunt PEAT hier downloaden. IMVU ondersteunt of promoot dit product niet en verschaft er alleen voor uw gemak informatie over. IMVU biedt geen uitspraken of garanties betreffende dit hulpmiddel.

Overtredingen van servicevoorwaarden

Naast de beperkingen vermeld in de definities van de subcategorieën, moeten de producten die worden ingediend bij de catalogus, voldoen aan de algemene servicevoorwaarden van IMVU.

Overtredingen van copyright/handelsmerken

IMVU verbiedt de indiening bij de IMVU-catalogus van producten die een copyright of handelsmerk schenden. Lees voor meer informatie hierover het gedeelte Inbreuk op copyright en handelsmerken van de Servicevoorwaarden.

Toewijzing van uiteindelijke classificatie

Voor alle inhoudsclassificaties behoudt IMVU zich het recht voor op te treden als de uiteindelijke arbiter aangaande de inhoudsclassificatie van een item en de handelingen vereist om de betreffende classificatie te ondersteunen of de straf die voortvloeit uit een beleidsovertreding.

Beleidswijzigingen

IMVU behoudt zich het recht voor ieder onderdeel van het Beleid voor de classificatie van virtuele goederen naar eigen goeddunken te wijzigen om in te spelen op nieuwe zakelijke vereisten (bijv. wetswijzigingen). IMVU behoudt zich ook het recht voor bijkomende beleidsmaatregelen op te stellen voor specifieke landen indien dat nodig is. Alle wijzigingen worden gepubliceerd op de website van IMVU.

Final provision

The English text of these User Terms constitutes the sole authentic text. In the event of any discrepancy between the English text and a translation into a foreign language, the English text shall prevail.