IMVU Information

Laatst bijgewerkt op: August 17, 2015

Richtlijnen voor de gemeenschap

IMVU biedt mensen wereldwijd de mogelijkheid elkaar te ontmoeten, contact te maken met hun vrienden, te chatten, berichten te sturen, waardevolle contacten te leggen en zich creatief uit te drukken met avatars. De onderstaande richtlijnen houden rekening met de vrijheid van meningsuiting, de rechten van zelfexpressie, en de bescherming van individuele rechten.

IMVU vraagt u de online gemeenschap van IMVU, evenals al zijn individuele deelnemers te respecteren. Uw gedrag moet zijn gebaseerd op deze richtlijnen voor de gemeenschap, onze gebruiksvoorwaarden, maar ook op gezond verstand en elementaire etiquette. IMVU streeft er naar een aangename plek voor al onze gebruikers wereldwijd te creëren - gebruikers moeten ouder zijn dan 13 jaar om deze site en haar producten te mogen gebruiken. Onze klanten kunnen ook virtuele producten uit onze catalogus gebruiken om aan zelfexpressie te doen. Deze producten worden gemaakt en beoordeeld door onze Content Creators en worden verwacht te voldoen aan ons Beleid voor de beoordeling van virtuele goederen.

Als u toetreedt tot onze gemeenschap om samen met de anderen een prettige omgeving te creëren, is het belangrijk dat u begrijpt welke virtuele inhoud en gebruikersgedrag aanvaardbaar is en welke niet. Lees de onderstaande richtlijnen goed door en handel er naar - wij vinden dit zeer belangrijk. Respecteer onze richtlijnen en hun bedoeling, zodat u en anderen met volle teugen kunnen genieten van de IMVU ervaring.

Wij streven naar de juiste content op de juiste plaats en getoond aan het juiste publiek. We hanteren verschillende classificaties op basis van leeftijd, content en tekst (woordfilters) om dit te bereiken.

Wellicht zal niet alles wat u tegenkomt op IMVU u bevallen. Bepaalde inhoud kan u beledigen of past niet bij uw smaak, gevoeligheden of overtuigingen. Wij bieden u tools om gebruikers te blokkeren die dergelijke inhoud delen. Bovendien, als u bepaalde inhoud, gedrag of gebruikers ongepast vindt in het kader van deze richtlijnen, kunt u ook gebruik maken van onze rapportage tools om IMVU hiervan op de hoogte te brengen. We bekijken al deze rapporten en nemen maatregelen als dat nodig is.

Richtlijnen voor gebruikersgedrag

IMVU wil een prettige omgeving creëren waarin u met onze dienst en andere leden van de gemeenschap in contact kunt komen. Respect voor anderen en ons beleid is van cruciaal belang. Gebruik uw gezond verstand als u met anderen in gesprek gaat. Overweeg of u dezelfde dingen zou zeggen als die gebruiker in het echt tegenover u stond. Wees beleefd. Vrijheid van meningsuiting en een eigen meing hebben, betekent niet dat u beledigend, haatdragend, of storend mag zijn.

Dit zijn onze richtlijnen:

Inhoud die schadelijk kan zijn voor minderjarigen: De IMVU gemeenschap omvat gebruikers van 13 jaar en ouder. Houd dit in gedachten en werk mee om de ervaring veilig voor minderjarigen te houden.

 • Publiceer niets of neem niet deel aan activiteiten waarin kinderen of minderjarigen worden uitgebuit.
 • Sexueel getint “leeftijdsspel” (regressief rollenspel waarin een of meer personages een minderjarige is) is -nooit- toegestaan
  • Niet-sexueel getint “leeftijdsspel” waarbij avatars in een rollenspel als kinderen fungeren, bijvoorbeeld in een gezin, is toegestaan.

Pesterijen en intimidatie: wees vriendelijk - ja, zo simpel is het. Pesten, bedreigen of iemand lastig vallen is niet toegestaan.

 • Gebruik geen beledigend taalgebruik en wees niet haatdragend ten opzichte van anderen op basis van hun ras, afkomst, beroep, uiterlijk of medische aandoening, etc.
 • Benader geen mensen om hen te kwetsen of in verlegenheid te brengen.
 • Do not post personal information about others.
 • Gebruik geen abusief, vulgair of openlijk sexueel taalgebruik in gesprekken met andere partijen die zich daar niet goed bij voelen.
 • Wees niet storend, beledigend  of vulgair in uw posts, berichten of chats (discussies kunnen hoog oplopen, mensen kunnen boos worden en impulsief bepaalde dingen zeggen, maar dergelijk gedrag mag niet volgehouden worden en doorgetrokken tot het beledigen van de andere deelnemers in de chat).
 • Eis de chatroom niet voor uwzelf op en onderbreek de flow niet door bepaalde tekens of woorden te blijven herhalen. Als anderen u vertellen te stoppen, betekent dit dat u hun ervaring negatief beïnvloedt.

Seksueel of op volwassenen gericht gedrag: IMVU stimuleert zelf-expressie en ontmoetingen, maar is tegen onzedelijk of expliciet seksueel gedrag als niet alle betrokken gebruikers hiermee akkoord gaan. U zult mensen met verschillende culturele achtergronden ontmoeten. Gedraag u niet op een manier die door anderen als ongepast kan worden ervaren volgens hun maatschappelijke normen. Respecteer het verschil tussen privé en publieke gesprekken.

 • Gebruik geen expliciete en obscene taal.
 • Neem niet deel aan seksuele uitbuiting.
 • Neem niet deel aan activiteiten met een volwassen thema of seksueel gerichte activiteiten, tenzij u een volwassene bent met een Access Pass en u in contact bent met andere volwassenen met een Access Pass. Vergelijk het met films waarin bepaald gedrag goedgekeurd is voor een volwassenenfilm, maar niet voor een film met een leeftijdsaanduiding van 13 jaar.

Onjuiste voorstelling van leeftijd: IMVU mag gebruikt worden door iedereen van 13 jaar en ouder en we hanteren een scheiding tussen gebruikers van 13 tot 17 jaar en gebruikers van 18 jaar en ouder. Het is verplicht uw juiste leeftijd te vermelden bij registratie voor een IMVU account.

 • Als u een volwassene bent (18 jaar of ouder), dan moet u zichzelf identificeren als een volwassene.
 • Als u minderjarig bent (13 tot 17 jaar), dan moet u zichzelf ook identificeren als minderjarige.

Spam, scam, fraude: IMVU is een online dienst en hanteert dezelfde regels als elke andere internetdienst die u gebruikt.

 • Geef u niet uit of doe u niet voor als een vertegenwoordiger van IMVU of ons personeel.
 • Do not ask for another userIMVU's password, or account information.
 • Vermijd het delen, weggeven, verhandelen of verkopen van uw account.
 • Plaats geen links naar frauduleuze websites of phishing-sites.
 • Verzamel geen gebruikersnamen, avatarnamen, adressen, URL's van startpagina's of e-mailadressen voor enig ander doel dan uw persoonlijke gebruik tijdens interacties op deze site.
 • Verspreid geen ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, reclamemateriaal, 'junkmail', 'spam', 'kettingbrieven', 'piramidale schema's' of andere vormen van ongevraagde informatie.
 • Bespreek of stimuleer geen illegale activiteiten.
 • Voer geen activiteiten uit die er op gericht zijn de site, producten of handelingen van IMVU te wijzigen of te hinderen door het gebruik van scripts, code, bots enz. van derden.
 • Verwijder, verberg of versluier niet de toegang tot IMVU-hulpmiddelen om een gebruiker of het gedrag van een gebruiker aan te melden.
 • Do not take advantage of bugs or glitches, if you encounter them, in a manner that is malicious and fraudulent. We expect you to report such issues to IMVU and not use them as workarounds to bypass our policies and guidelines. Failure to follow this guideline has consequences and may result in action against your account.

Lichtgevoelige Epilepsie (PSE): we willen een plaats creëren die plezierig is voor alle gebruikers en hoofdpijnaanvallen, misselijkheid of erger horen hier uiteraard niet thuis. Publiceer daarom geen beelden met flitsend licht, knipperlichten, contrastrijke visuele patronen, of iets dat visueel ongemak zou veroorzaken. Meer informatie over PSE vindt u hier.

Beoordelingen voor virtuele producten verspreid via onze catalogus

De richtlijnen en classificatiecategorieën vermeld in deze rubriek zijn alleen van toepassing op de virtuele producten die worden ingediend bij de IMVU catalogus. Concreet is het Virtuele goederenbeleid niet van toepassing op de volgende inhoud: avatarafbeeldingen, foto's, interesselijstjes, pulse updates, forumberichten, slogans, in-room chat of berichten. Zo mag je als minderjarige bijvoorbeeld geen virtuele sigaret of een glas wijn kopen, maar mag je wel afbeeldingen van dergelijke producten bekijken of opmerkingen plaatsen over roken en het drinken van alcohol (Je moeder zal je er trouwens wel aan herinneren dat dit slecht is voor je).

De virtuele producten in onze catalogus worden geklasseerd in één van deze drie categorieën. Twee van deze categorieën bevatten items die aanvaardbaar zijn ​​volgens ons beleid. Content Creators zijn ervoor verantwoordelijk het classificatiebeleid na te leven bij het indienen van hun producten aan de catalogus zodat de leden van de gemeenschap alleen geschikt geacht materiaal gebruiken.

 • Algemeen publiek (AP): virtuele goederen die beschikbaar zijn voor alle gebruikers van 13 jaar en ouder. Denk aan de vergelijkbare leeftijdsclassificatie voor films of TV of de PEGI-classificatie voor videospellen. Om u in te schrijven voor een IMVU rekening moet u ten minste 13 jaar oud zijn.
 • Alleen toegangspas (ATP) - Goederen die alleen beschikbaar (en zichtbaar) zijn voor gebruikers van 18 jaar of ouder die op IMVU een toegangspas hebben aangeschaft. Denk aan de vergelijkbare leeftijdsclassificatie voor films of TV of de PEGI-classificatie voor videospellen. De toegangspas is alleen beschikbaar voor gebruikers van 18 jaar of ouder, ongeacht of ze toestemming van hun ouders hebben.
 • Unsuitable for IMVU (UFI): Virtual goods rated UFI may not be used/distributed anywhere on IMVU. Think of pornographic material, graphic, intense and sexual violence, and extreme harassment content including but not limited to racism and hate speech or actions.

Het classificatiesysteem is gebaseerd op de huidige maatschappelijke normen en weerspiegelt de maatstaven voor op ruime schaal gebruikte inhoud via films, tv-shows, video games en digitale apps. Als u als IMVU gebruiker een verkeerd beoordeeld virtueel product tegenkomt dat wordt verspreid of gebruikt, kunt u ons hiervan op de hoogte brengen via de rapportage tools die we bieden.

Overzicht van de classificatie van virtuele goederen:

Houdt u er rekening mee dat de onderstaande tabel een representatieve en niet volledige lijst is van producten die onder elke classificatiecategorie vallen. Gebruik het als een leidraad en houdt altijd rekening met de definities van de categorieën Algemeen publiek en Alleen Access Pas zoals hierboven vermeld.

Classificatie Algemeen Publiek GA Alleen Access Pass Ongeschikt voor IMVU
Geschikte inhoudscategorieën
 • Geweld in stripvorm
 • Milde godslastering
 • Afbeeldingen van bloed in cartoonvorm
 • Lichaamswijzigingen
 • Komisch kattenkwaad
 • Wrede humor
 • Niet-realistisch geweld
 • Licht geweld
 • Romantische inhoud
 • Teksten over en visuele verwijzingen naar marihuana, tabak en alcohol
 • Buitensporige en realistische afbeeldingen van bloed/geweld/gestold bloed
 • Volwassen humor
 • Volledige naaktheid
 • Sterke godslastering
 • Seksueel getinte onderwerpen
 • Gebruik van tabak, alcohol en marihuana
 • Materiaal met copyright/handelsmerken
 • Wreedheid tegen dieren
 • Discriminerende producten
 • Drugs en attributen met uitzondering van marihuana
 • Kwaadaardigheid tegen minderjarigen
 • Haatverwekkende producten
 • Hevig geweld
 • Kwaadaardige inhoud
 • Persoonlijke gegevens
 • Seksueel geweld
 • Sterk seksuele inhoud inclusief afbeeldingen van seksuele opwinding en geslachtsdelen in opgewonden toestand
 • Zelfmoord
 • Wedden

Richtlijnen voor door de gebruiker gegenereerde inhoud (geen producten) – tekstmateriaal en afbeeldingen

De richtlijnen en het beleid in deze rubriek zijn van toepassing op alle inhouden met tekst en afbeeldingen gedeeld door onze leden van de gemeenschap via hun profielen, foto's, chats, berichten, posts, etc. De richtlijnen voor productclassificatie dienen als referentiepunt voor andere inhoud en gebruikersgedrag in het algemeen, maar zijn niet rechtstreeks geldig. Zo mag bijvoorbeeld een minderjarige in het echte leven zelf geen alcohol drinken, maar hij/ zij mag wel toekijken terwijl anderen alcohol drinken.

We willen een platform bieden voor vrije zelf-expressie en creativiteit, maar tegelijkertijd willen we alle leden van de gemeenschap wereldwijd een prettige ervaring bieden met respect voor de huidige maatschappelijke normen.

Als u deelneemt aan de IMVU gemeenschap, zal u inhoud delen die zichtbaar is voor iedereen (foto's, profielen) of voor enkelen (berichten, chats). Wees u bewust van wat u deelt en wie deze inhoud kan zien. Voor de hand liggende redenen, informatie en inhoud die zichtbaar door alle moeten strengere criteria volgen geschiktheid.

Publiceer geen inhoud of afbeeldingen die het volgende bevatten:

 • Nudity - This includes real-life, avatar-based, or digitally-created photos showing genitals, female nipples, or nude buttocks (including most G-strings and thong-covered buttocks). Minimum coverage guidelines applicable to virtual products distributed in the catalog are not applicable to images.
 • Vulgariteit of extreme obsceniteiten - dit omvat denigrerende, seksueel expliciete voorwaarden. Mild vloeken waaronder seksueel getinte uitspraken (bijvoorbeeld: het "F" woord) -  is toegestaan tijdens gebruiker tot gebruiker gesprekken, maar niet in publieke ruimten (bijvoorbeeld: avatar- of kamernamen).
 • Illegale activiteiten - dit omvat het gebruik van drugs en verwijzingen er naar (met uitzondering van marihuana), moord en seksueel geweld. Verwijzingen naar tabak en alcohol zijn toegestaan. Verwijzingen naar misbruik van voorgeschreven geneesmiddelen zijn verboden.
 • Zelfbeschadiging of verminking
 • Dierenmishandeling, bloedvergieten, of bestialiteit
 • Pornografie of expliciet seksuele activiteiten - dit omvat afbeeldingen van seksuele handelingen en geslachtsgemeenschap. Het woordenboek definieert pornografie als "expliciete beschrijvingen of afbeeldingen van geslachtsorganen of activiteiten bedoeld om erotische eerder dan esthetische of emotionele gevoelens te stimuleren"
 • Haat meningsuiting en intimidatie van anderen - dit omvat, maar is niet beperkt tot nazi-symbolen, de Amerikaanse confederale oorlogsvlag, propaganda voor bekende terroristische organisaties en alle belasteringen op basis van ras, religie, etniciteit, seksuele geaardheid en geslacht.
 • De consumptie van alcohol/ tabak/marihuana (als je minderjarig bent): dit geldt voor IMVU-gebruikers van 17 jaar en jonger. Zij mogen geen afbeeldingen publiceren waarop ze alcohol, tabak of marihuana gebruiken.

Wat gebeurt er als je het IMVU beleid niet respecteert

We willen dat iedereen die toetreedt tot de IMVU gemeenschap plezier kan maken met hun vrienden en nieuwe vrienden kan ontmoeten. Om te zorgen dat de ervaring voor iedereen leuk blijft, bieden we tools aan waarmee onze gebruikers anderen kunnen blokkeren en aan ons kunnen melden wanneer iemand de richtlijnen niet volgt of er inhoud wordt geplaatst die ons beleid niet respecteert. We bekijken al deze rapporten en nemen maatregelen als dat nodig is. Als uw inhoud of gedrag wordt gerapporteerd, zullen we dit bekijken en u aanmanen dergelijk gedrag niet te herhalen of onaanvaardbare inhoud te delen. Vanuit onze servicevoorwaarden kunnen we ook uw account uitschakelen, zodat u kunt niet meer deelnemen aan de IMVU gemeenschap.

Final provision

The English text of these User Terms constitutes the sole authentic text. In the event of any discrepancy between the English text and a translation into a foreign language, the English text shall prevail.